PFRON

Ze względu na znaczny udział osób niepełnosprawnych w strukturze zatrudnienia Cat@Net firma zapewnia swoim klientom dodatkową korzyść finansową w postaci ulg we wpłatach na PFRON, na podstawie ustawy z dnia …

Kim jesteśmy?

Stawiamy interesy Klienta na pierwszym miejscu. Bierzemy przykład z bajkowego kota w butach, który poświęcał cały swój intelekt i energię, aby zrealizować założony cel. To był pierwszy mistrz, a zarazem …